Doel is om Nederlanders in Turkije en Turken in Nederland bij te staan in alle zakelijke activiteiten of particuliere investeringen

Diensten Qomit

DIENSTEN

Onze diensten bestaan o.a uit:Consultancy m.b.t Turkije, Advisering en begeleiding,Management beheer..

Producten Qomit

PRODUCTEN

Onze producten bestaat o.a uit een lidmaatschap,een Quick Scan,Gesprekken tolken en vertalen..

Activiteiten Qomit

ACTIVITEITEN

Core business bevat o.a vastgoed in Turkije,buitenlandse investeringen,en begeleiding van ondernemers..

Projecten Qomit

PROJECTEN

Hier bekijkt U onze laatste projecten,en volg uiteraard onze toekomstige projecten ..


Quickscan

De Quick Scan biedt een eerste blik op de Turkse markt,en biedt u de handvaten om te besluiten een volgende stap te gaan zetten richting Turkije.De quick scan brengt in hoofdlijnen in kaart:Marktontwikkeling

Marktontwikkeling

Opzetten productie

Opzetten productie

Distributiesysteem

Distributiesysteem

Aanwezige concurrenten.Zowel Turkse als internationale bedrijven actief in Turkije

Aanwezige concurrenten.Zowel Turkse als internationale bedrijven actief in Turkije

Potentiële afnemers/partners

Potentiële afnemers/partners

Juridisch afhandelingen

Juridisch afhandelingen

Advisering en begeleiding van Nederlandse ondernemers in Turkije

Advisering en begeleiding van Nederlandse ondernemers in Turkije

Plan van aanpak

Het plan van aanpak bevat een marktstudie die een completer beeld geeft van de mogelijkheden van uw product op de Turkse markt dan de Quick Scan.Het biedt een zeer volledig overzicht van de marktpotentie voor uw product en doet aanbevelingen voor de te voeren marktentreestrategie

Het plan van aanpak biedt informatie over:

Marktanalyse (marktontwikkeling – verleden,heden en toekomst,marktstatistieken per regio in Turkije,(distributiesystemen)

Concurrentieanalyse (overzicht aanwezige Turkse en internationale concurrenten,achtergrondinformatie over deze bedrijven:prijspeil,marktaandelen,productassortiment)

Afnemersanalyse (zowel mogelijke eindafnemers als distributiepartners) Strategische analyse (swot-analyse,mogelijke marktentreestrategie, op te zetten distributienetwerk, marketingmix)Conclusies en aanbevelingen

Deze onderdelen zijn onderbouwd met economische statistieken van Turkije en achtergronden van de Turkse zakencultuurCompany set-up.Ondersteuning bij de opzet van een bedrijf in Turkije zoals:

• Advies ten aanzien van de wettelijke structuur en ondernemingsvorm van het bedrijf

• Vinden van de juiste partner en/of juiste locatie

• Verkrijgen van alle vergunningen

• Rekrutering en training van personeel

• Interim Management

• Opzetten van de organisatie en de benodigde HR procedures en Interim ManagementDe services worden altijd aangeboden op basis van een offerte op maat.Variaties op bovenstaande dienstverlening zijn ook mogelijk

Consultancy

Inzicht in marktbehoefte is een must.Kansrijke marketingstrategieën voor effectief ondernemen.Heldere positionering is voor een startende ondernemer van groot belang.Dat alles zorgt voor een optimale klanttevredenheid

Noodzaak goede consultancy:

• Professionele aanpak

• Uitstekende Rendementgevend resultaat

• Investeren en groeien

• Beste van beste worde


© Qomit Company 2011 - Karibes BV - Meer weten? - info@qomit.nl