Doel is om Nederlanders in Turkije en Turken in Nederland bij te staan in alle zakelijke activiteiten of particuliere investeringen

Diensten Qomit

DIENSTEN

Onze diensten bestaan o.a uit:Consultancy m.b.t Turkije, Advisering en begeleiding,Management beheer..

Producten Qomit

PRODUCTEN

Onze producten bestaat o.a uit een lidmaatschap,een Quick Scan,Gesprekken tolken en vertalen..

Activiteiten Qomit

ACTIVITEITEN

Core business bevat o.a vastgoed in Turkije,buitenlandse investeringen,en begeleiding van ondernemers..

Projecten Qomit

PROJECTEN

Hier bekijkt U onze laatste projecten,en volg uiteraard onze toekomstige projecten ..


Qomit Turkisch Business Sociëty (QTBS)

Bedrijven die zaken doen of willen doen in Turkije kunnen lid worden van Qomit Turkisch Business Sociëty - afgekort QTBS

Wat biedt het lidmaatschap ?

Bedrijven vragen zich af welke mogelijkheden er voor hem zijn op de Turkse markt? Of u aan uw distributeurs de verplichting mag opleggen om echt alleen in één regio te verkopen en niet daarbuiten? Hoe het zit met zgn.'dual use goederen' of wat voor uw rekening komt bij de overeengekomen Incoterm? (De internationale wetten en regels en wij zijn op de hoogte van de gebruiken en normen en waarden die in Turkije gelden) Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van vragen die wij voor de ondernemer beantwoorden indien hij zich bij QTBS aansluit.Maatwerk via een vast aanspreekpunt

Als lid van QTBS kunnen exportmedewerkers al hun exportvragen kosteloos voorleggen aan ons kantoor. Ook voor vragen m.b.t. juridische zaken is men bij Qomit aan het goede adres

Naast deze actieve exportondersteuning heeft uw onderneming tevens recht op:

- Sparren en ervaringen uitwisselen tijdens de exclusieve ledenbijeenkomsten

- Toegang tot een netwerk van internationaal ondernemende bedrijven,ervaringsuitwisseling – sparren

- Bron van inspiratie,specialist in het onsluiten van informatie en ervaring,opleiden van personeel,coaching etc

- Een èchte partner voor expansie in TurkijeGratis voorleggen van alle exportvraagstukken,oplossingen en informatie aangedragen vanuit theorie en praktijk,vraagstukken op het gebied van:

- Exportstrategie/-beleid

- Marktinformatie

- Douanezaken

- Incoterms

- Internationaal Transport

- Betalingsverkeer

- BTW

- Juridische aspecten

- Investeringen in het buitenland,Etc

Korting op uurtarief juridische advisering o.m. beoordeling/opstelling van contracten,algemene voorwaarden, enz

Toegang tot een netwerk van internationaal ondernemende bedrijven,ervaringsuitwisseling – sparren

Gratis een exportvacature plaatsen en naw-gegevens opvragen van kandidaten.

Abonnement op de maandelijkse nieuwsbrief met daarin interviews met collega exporteurs als artikelen over trends en ontwikkelingen op het gebied van export

Gemiddeld 20% korting op diverse trainingen zoals Exporttrainingen en –workshops

Aantrekkelijke kortingen op QTBS publicaties

Kosten lidmaatschap

De kosten van een lidmaatschap bedragen € 750,-

per jaar en een eenmalig entreegeld van: € 500,deze bedragen zijn exclusief 19% BTW

Tolken en vertalen

Google translate kan U goed helpen.Echter als het om contracten gaat wilt U iemand die luistert en direct uw behoeftes en wensen implementeert.Qomit beheerst de Turkse taal,en zorgt ervoor dat er geen misverstanden onstaan.Uiteraard kan Qomit ook optreden als tolk tijdens gesprekkenEen bedrijf wordt ineens geconfronteerd met problematiek uit onverwachte hoek. De kennis of tijd ontbreekt om deze adequaat te pareren.Een ander obstakel bij het oplossen van problemen is een te grote persoonlijke betrokkenheid om alle standpunten nuchter te overzien.Voor het oplossen van één bepaald probleem wordt steeds vaker een beroep gedaan op een neutrale bemiddelaar.Een accountant of advocaat levert vaak niet het gewenste resultaat en is vaak onnodig kostbaar

De langdurige praktijkervaring als ondernemers van Qomit Company geven vaak een verhelderende blik op de situatie. Ook voor bemiddeling (counseling) bij een conflict met derden kunt men op Qomit Company terugvallen.Denk daarbij aan misverstanden tussen aandeelhouders;afwikkelingen in- en uitkoop van partners of vennoten e.d.Te snelle groei,bedrijfsblindheid,veranderde marktomstandigheden zijn factoren die er toe bij kunnen dragen dat een organisatie minder rendeert dan gebruikelijk was,of verliesgevend is geworden.

Een frisse blik op een organisatie; een heldere bedrijfsanalyse;(re)organiseren;(her)structureren; (her)financieren en/of een turnaround van bedrijfsprocessen is wat men van Qomit Company mag verwachten.Daarnaast is een optimale discretie bij de behandeling van alle vragen en gegevens vanzelfsprekend.Op een betrokken en inspirerende manier werken wij gezamenlijk met de klant werkbare oplossingen uit,waarmee het bedrijf weer snel op niveau rendeert.Kortom een sparringpartner voor het uitwerken van een realistisch toekomstperspectief.Is het niet mogelijk het rendement van een onderneming te verhogen d.m.v. het verbeteren van de bestaande structuren en verhoging van de efficiëntie en productiviteit dan rest kostenbeheersing.Saneren is een specialiteit op zich.Daarbij zijn het vaak vreemde ogen die het meeste dwingen. Qomit Company BV kan een bedrijf doorlichten en adviezen geven op welke wijze besparingen worden gerealiseerd
© Qomit Company 2011 - Karibes BV - Meer weten? - info@qomit.nl