Doel is om Nederlanders in Turkije en Turken in Nederland bij te staan in alle zakelijke activiteiten of particuliere investeringen

Diensten Qomit

DIENSTEN

Onze diensten bestaan o.a uit:Consultancy m.b.t Turkije, Advisering en begeleiding,Management beheer..

Producten Qomit

PRODUCTEN

Onze producten bestaat o.a uit een lidmaatschap,een Quick Scan,Gesprekken tolken en vertalen..

Activiteiten Qomit

ACTIVITEITEN

Core business bevat o.a vastgoed in Turkije,buitenlandse investeringen,en begeleiding van ondernemers..

Projecten Qomit

PROJECTEN

Hier bekijkt U onze laatste projecten,en volg uiteraard onze toekomstige projecten ..


Plan van aanpak

Het plan van aanpak bevat een marktstudie die een completer beeld geeft van de mogelijkheden van uw product op de Turkse markt dan de Quick Scan.Het biedt een zeer volledig overzicht van de marktpotentie voor uw product en doet aanbevelingen voor de te voeren marktentreestrategie

Het plan van aanpak biedt informatie over:

Marktanalyse (marktontwikkeling – verleden,heden en toekomst,marktstatistieken per regio in Turkije,(distributiesystemen)

Concurrentieanalyse (overzicht aanwezige Turkse en internationale concurrenten,achtergrondinformatie over deze bedrijven:prijspeil,marktaandelen,productassortiment)

Afnemersanalyse (zowel mogelijke eindafnemers als distributiepartners),Strategische analyse (swot-analyse, mogelijke marktentreestrategie,op te zetten distributienetwerk,marketingmix)

Conclusies en aanbevelingen

Deze onderdelen zijn onderbouwd met economische statistieken van Turkije en achtergronden van de Turkse zakencultuur